Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příroda

7. 5. 2010

 

Příroda 

ZAJÍMAVOSTI O REGIONU:

 

 • Nejvyšší bod obce Kněží hora 488 m n.m.
 • Skalsko - Autobusová zastávka 460 m n.m.
 • Pohoří - Autobusová zastávka 402 m n.m.
 • Chotouň - Autobusová zastávka 361 m n.m.
 • Nejnižší bod obce pod hrází Na Losích 296 m.

Celkové maximální převýšení nasi v katastru obce tedy činí 192 Metru.

 Vodstvo

 •  Největším tokem v naší obci je Chotouňský potok. Pramení 3 km východně od Chotouně, v blízkosti turistické křižovatky Lambujka (v katastru obce Kostelec u Křížků). Protéká kolem Nechánic a u Chvátalky tvoří část katastrální hranice obce. V Chotouni se do něj pod rybníkem vlévá z pravé strany přítok pramenící u Radlíku a protékající rybníkem Ráčkem. Chotouňský potok tvoří katastrální hranici s obcí Jílové, a tak i část obyvatel v domech na západním břehu potoka patří již do obce Jílové. Potok dále protéká osadou Borek a Žampach, kde se vlévá do Sázavy.
  Druhým tokem naší obce je Turyňský potok, jenž pramení nad Skalskem a protéká přes Pohorku, Turyni a Losy do Kamenného Přívozu, kde se rovněž vlévá do Sázavy.
  Rybníky: na Skalsku - Markvart a Trdlač
  v Chotouni Chotouňský, Turyňský a v Losích
  Vodní nádrže jsou v Pohoří, na Skalsku, nad Chotouní a v Chotouňském Dvoře.

  Naše lesy

  Naše lesy patří do přírodní lesní oblasti Středočeská pahorkatina. Rozkládají se v nadmořské výšce od 300 do 480 m. Nejvyšší vrchol v našich místních lesích je Kněží hora s výškou 488 m n. m. Nejnižší lokality se nacházejí v okolí rybníka v Losích, kde se nadmořská výška pohybuje kolem 300 m n. m.
  Původní porosty, většinou dubové, dubobukové a bukové, místy borové a jedlové (smrk v okolí rostl pouze na několika stanovištích Čakovské údolí, rokle u Sázavy apod.) byly od středověku nahrazovány většinou monokulturami smrku a borovice, a to i včetně zalesňování původních polí a políček, hlavně mezi Skalskem a Kněží horou. Tato postupná výměna dřevin se uskutečňovala z důvodu ekonomického, tedy většího využití právě smrkového a borového dřeva. Monokultury jsou však více ohrožené při různých přírodních kalamitách (vichřice polomy, hmyzí škůdci, např. lýkožrout smrkový, bekyně mniška a další). Proto se již v minulém století začaly monokultury rozčleňovat sečemi, ve kterých jsou vysazovány meliorační a zpevňující dřeviny (MZD). Mezi tyto dřeviny patří listnáče (buk, dub, jasan, lípa, olše ) a jedle. Vysazují se dle vhodnosti dřeviny na různá stanoviště (vlhko, sluneční expozice, půdní podloží ) a ochraňují se před okusem zvěří oplocenkami. V případě menšího tlaku zvěře stačí pouze nátěr repelenty.
  Mezi zvěří je v našich lesích zastoupena nejvíce zvěř černá, tedy prase divoké, ovšem také zvěř srnčí. Můžeme zde vidět i daňka skvrnitého a zcela výjimečně také muflona. Mimo jiné tu žije zajíc polní, jezevec lesní, liška obecná, kuna lesní i skalní, ondatra pižmová, bažant obecný, kachna divoká, holub hřivnáč, hrdlička zahradní, straka obecná. Vidět je i lyska, sojka, krkavec, káně, jestřáb a další a další. Velmi omezeně je u nás zastoupen i holub doupňák, který ke svému hnízdění potřebuje dutiny ve stromech. Další velmi vzácný pták, který hnízdí pouze v klidných lesích, kde ho nic neruší, je čáp černý. Ten v případě většího pohybu v lese mění hnízdiště. I my se můžeme těšit z toho, že na našem katastru jeden pár čápů černých hnízdí.
  Lesy v našem katastru jsou opravdu pěkné a velmi zajímavé. Bez výjimky sem patří i lesy, které jsou za hranicemi katastrálního území (např. přírodní památka Vlčí rokle, Požárské lomy, rezervace Bučí apod.). Měli bychom si všichni uvědomit, že máme na takové lokality opravdu štěstí - nedaleko hlavního města rostou krásné a poměrně hluboké lesy! Často si kladu otázku, zda je tato výhoda oboustranná. Je zde totiž větší nápor turistů a ne všichni se bohužel chovají, jak by měli. Svědčí o tom mnoho rozházených odpadků (PET i klasické lahve, igelity ), a to nejen okolo turistických tras, ale i mimo ně. Neblaze se na přírodě podepisují také četné lesní požáry, vyšší hladina hluku právě třeba od terénních motocyklů.
  Mezi přírodou a člověkem funguje od pradávna symbióza. Je nejvyšší čas, aby lidé tento zákon pochopili, respektovali jej a zamysleli se nad svým často negativním chováním v přírodě. Vždyť ubližuje-li člověk přírodě, ubližuje hlavně sobě! Příroda je tady pro VŠECHNY a v průběhu všech ročních období nám nabízí nezapomenutelné scenérie. Učí nás naslouchat, vnímat, uzdravuje nás, dává nám pochopit, že ne sobectvím a rabováním se člověk stává šťastným tvorem. 

  Grybla

    

  Vlčí rokle

   

   

  Hornopožárský les

   

   

  Vesnice a městečka

  Těptín

   

  Soubor:Kamenice, Těptín, Jílovská str.jpgSoubor:Kamenice, Těptín, East.jpg

   

  Prosečnice

   

  Soubor:Zastávka Prosečnice.jpg

   

  Kamenný Přívoz

   

  Soubor:Sázava.jpg

   

  Zbořený Kostelec

   

  Soubor:Zbořený Kostelec, severovýchodní konec vesnice (01)-Zbořený Kostelec, vesnice (01).jpg

   

  Pohoří

   

  Soubor:Pohoří, main street.jpgSoubor:Pohoří, restaurant.jpg